KONGSI DAN SEBARKAN ILMU

SENARAI BAHAN


Ahad, 30 Januari 2011

MODUL SOALAN JQAF IPIK 1. Bincangkan bidang-bidang pendidikan Islam sekolah rendah
 2. senaraikan objektif setiap bidang mengikut tumpuan sukatan tersebut.

 1. berdasarkan kepada huraian sukatan pelajaran sekolah rendah tahun 1-6, anda dikehendaki mencerakinkan semula agihan sukatan pelajaran pendidikan islam sekolah rendah mulai tahun 1 hingga tahun enam mengikut bidang-bidang yang ditentukan.
 2. setelah anda mencerakinkan matapelajaran pendidikan islam tersebut, sekarang anda dikehendaki membina objektif pengajaran dan pembelajaran yang sesuai mengikut bidang mata pelajaran tersebut.

 1. cuba semak buku teks yang lama dan yang baru. Buat perbandingan.

 1. dapatkan maklumat dari pelajar mengenai perasaan mereka apabila menggunakan buku teks. Tentu ada pro dan kontranya. Bincangkan.

 1. senaraikan 10 aktiviti yang difikirkan menarik dan menyeronokkan murid yang diperolehi di dalam buku teks
 2. baca buku panduan guru pendidikan islam sepenuhnya. Kemudian senaraikan teknik yang sering anda gunakan yang terdapat dalam buku panduan guru.

 1. senaraikan juga tenkik yang jarang dan tidak langsung digunakan oleh anda semasa pengajaran namun anda mengetahuinya bahawa ia menarik dan menyeronokkan pelajar.

 1. anda telah melihat dengan jelas contoh rancangan pengajaran semester, mingguan dan harian. Cuba anda buat perbandingan antara rancangan semester dengan rancangan harian berdasarkan kepada grafik banding beza.

 1. senarai komponen yang perlu ada dalam format rancangan mengajar mingguan dan rancangan mengajar harian.

 1. bina satu rancangan pengajaran harian yang lengkap, mata pelajaran ibadah tahun 2 berdasarkan sukatan pelajaran pendidikan islam sekolah rendah.

 1. cuba anda praktikkan rancangan yang dibina dalam kelas, kemudian buat ulasan kendiri sejauh mana ianya memberi kesan kepada pelajar.

 1. jelaskan  secara grafik konsep j-QAF

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...