KONGSI DAN SEBARKAN ILMU

SENARAI BAHAN


Sabtu, 15 Januari 2011

Contoh RPH Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Matapelajaran
:
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
Kelas
:
6 Bestari
Bil. Murid
:
40 orang
Masa
:
9.00 pagi – 10.00 pagi
Tarikh
:
25 April 2008
Tema
:
Hidup Bersama di Sekolah Dan Masyarakat
Topik


Pemeliharaan Kebersihan dan Keceriaan Persekitaran
Subtopik


b)  Alam Sekitar Terjaga, Kehidupan Bahagia
Hasil Pembelajaran
:
Pada akhir aktiviti ini, murid-murid dapat


1. Menyenaraikan kesan-kesan jika masyarakat tidak memelihara kebersihan dan keceriaan persekitaran


2. Menjaga alam sekitar dengan bertanggungjawab


3. Menghargai alam sekitar
Isi Kandungan
:
1.Menerangkan kepentingan menjaga alam sekitar
2.Menyenaraikan kesan-kesan jika masyarakat tidak memelihara kebersihan dan keceriaan persekitaran
Penerapan Nilai
:
1. Bekerjasama


2. Bertanggungjawab
3. Menghargai
Penyerapan Ilmu
:
1. Kemahiran mendengar
2. Kemahiran membaca
3. Kemahiran bertutur
Unsur Patriotisme:-

1. Menyedari perlunya memelihara kebersihan dan keceriaan persekitaran


2.Bersama bertanggungjawab dalam menjaga alam persekitaran
Pengetahuan Sedia Ada
:
1.Murid-murid  pernah melihat melalui televisyen atau membaca surat khabar tentang bahaya demam denggi yang disebabkan oleh nyamuk aedes.
Bahan Bantu Belajar


Bil
Sumber
Kuantiti
01.
02.
03.
04.
05.
06
07
Lap top & LCD
Kertas Sebak
Pen marker      
Gambar Slaid power point
Plastisin
Kad arahan bewarna
Sampul surat

Satu
4 helai
4batang

                  1 kotak
                  4 keping
                  4 keping
Kemahiran Generik
:
1.Inkuiri penemuan
2.Kemahiran belajar
3.Kecerdasan pelbagai: verbal linguistik
4.Kajian masa depan
Pembelajaran Koperatif
:
Round table
Pendekatan Konstruktivisme


Prosedur Pelaksanaan P&P


Elemen pengurusan pembelajaran bestari / kemahiran generik
Catatan

Set Induksi ( 5 minit )
 1. Murid diminta melihat pertunjukkan slaid bergambar yang menunjukkan gambar-gambar  keadaan alam sekitar yang bersih dan alam sekitar yang kotor sambil membuat pemerhatian secara terperinci tentang gambar-gambar tersebut.
 2. Guru meminta murid membuat perbandingan tentang gambar tersebut.
 3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaran pada hari ini.


KB:
Menghubung kait, membandingbeza. mengklasifikasikan

Kecerdasan pelbagai:
Ruang / visual interpersonal
Verbal linguistik Interpersonal

KBF:
menjana idea kemahiran
belajar


Nilai murni:
Menghargai alam sekitar


BBB:
LCD & Laptop

Langkah 1 ( 15 minit )
 1. Guru memainkan tayangan video tentang penjagaan alam sekitar kepada murid-murid dan meminta murid menghayati tayangan video itu.
 2. Guru bersoal jawab dengan murid tentang tayangan video;
a)      watak apa yang terdapat dalam video tersebut? (jawapan: abang, adik, ibu, ulat besar)
b)      Apa yang dibuat oleh watak dalam video itu? (jawapan: membuang sampah, tanam pokok, tidak memberi kerjasama)
c)      Sikap yang terdapat dalam video tersebut? (jawapan: tidak mahu bekerjasama, tidak menjaga kebersihan, tidak mendengar nasihat)
3. Guru merumuskan  jawapan murid berdasarkan tayangan video kepada murid.


KP :
Visual ruang linguistik
Interpersonal
Verbal linguistik

KB:
Memerhati,berfikir, menghubungkait, memperolehi maklumat, menyampaikan maklumat


Nilai:
MenghargaiBBB:
LCD & laptop, bahan catatan
Langkah 2 ( 15 minit )
 1. Guru mengedarkan kad arahan berwarna kepada setiap murid , iaitu kad warna merah, kuning, hijau dan oren untuk membentuk 4 kumpulan mengikut warna kad yang diperolehi.
    
     Kumpulan merah  : Jenis-jenis  pencemaran
     Kumpulan kuning : Kesan pencemaran
     Kumpulan hijau    : Kepentingan menjaga
                                    Alam sekitar
     Kumpulan Oren    : Cara menjaga alam
                                     sekitar

 1. Guru menyediakan 4 keping kertas sebak dan 4 pen marker yang berlainan warna kepada setiap kumpulan.
 2. Setiap kumpulan diminta menyenaraikan hasil yang telah dibuat bersama tersebut di atas kertas sebak dalam bentuk peta minda.

KBF:
Meneroka idea, merancang dan mengurus aktiviti pemikiran.
Pembelajaran koperatif dan kolaboratifNilai:
kerjasama


BBB:
Kad arahan bewarna
Kertas sebak
pen marker

Langkah 3 ( 20 minit )
 1. Wakil setiap kumpulan diminta membentangkan hasil tugasan yang telah dihasilkan di hadapan kelas
 2. Guru akan membantu murid menjelaskan lagi pembentangan yang diberikan.


Pembelajaran koperatif dan kolaboratif

KP:
verbal linguistik


Nilai:
kerjasama

Penutup ( 5 minit )
 1. Guru membuat rumusan tentang hasil pembelajaran dengan memberi dorongan kepada murid supaya sentiasa peka dan mengambil berat terhadap aspek kebersihan dalam kehidupan.
 2. Guru meminta murid membuat rumusan tentang kepentingan menjaga kebersihan dan keceriaan kawasan persekitaran.


Tugasan lanjutan:

Guru meminta murid menyediakan  karangan  aktiviti kebersihan dan keceriaan yang pernah disertai oleh mereka di tempat yang berikut:
a)      Rumah
b)      Sekolah
c)      Tempat ibadat


KBKK:
Membuat kesimpulan
Disediakan oleh:
1.      Noor Akmal bt Mohamad Razi
2.      Mazni bt. Anuar

1 ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...